REGISTRACE DO SKUPINOVÝCH JAZYKOVÝCH KURZŮ jaro/léto 2017 

JIŽ PROBÍHAJÍ

  

ANGLIČTINA
JAZYKOVÉ KURZY V PRAZE

PŘÍPRAVA NA MATURITUBUSINESS ENGLISHZAČÁTEČNÍCI FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI / MÍRNĚ POKROČILÍ / STŘEDNĚ POKROČILÍ POKROČILÍ / INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Chcete se naučit anglicky v Praze?
Chcete se zdokonalit v angličtině blízko domova či práce v Praze 4 Nuslích?
Chcete si prohloubit vaše znalosti angličtiny intenzivní a systematickou prací pod vedením zkušené lektorky?
Chcete mít možnost procvičit si gramatické jevy v komorních kurzech angličtiny?
Chcete si obohatit slovní zásobu a naučit se jak si slovíčka lépe pamatovat?
Chcete se dozvědět, jak se nejlépe učíte?
Chcete získat pozitivní přístup k angličtině?

 • kurzy Business English
 • kurz "Příprava na maturitu 2017"
 • komorní jazykové kurzy pro úplné začátečníky
 • komorní jazykové kurzy pro falešné začátečníky/věčné začátečníky
 • komorní jazykové kurzy pro mírně
 • komorní jazykové kurzy pro středně pokročilé
 • komorní jazykové kurzy pro pokročilé
 • individuální výuka

LEKTOŘI JAZYKOVÝCH KURZŮ ANGLIČTINY:

MGR. VERONIKA KUDLIČKA BRNOVÁ

lektorka jazykových kurzů angličtiny Veronika Brnová Kudlička 

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000. Vystudovala Filosofickou fakultu (obor anglický jazyk a literatura) Katolické univerzity v Ružomberku. Má široké zkušenosti s výukou dospělích i dětí. Od roku 2009 působí na vícero jazykových školách v Praze. 
 

Ráda by svými kurzy pomohla lidem najít jejich cestu k angličtině potažmo prohloubit jejich znalosti a upevnit kladný vztah k anglickému jazyku.

ING. ŽOFIA LIBIAKOVÁ

lektorka jazykových kurzů angličtiny Žofie Libiaková

Výuce angličtiny se věnuje od roku 2010. Učila na Slovensku na střední škole, pak se přestěhovala do Prahy a od roku 2013 se věnuje hlavně vyúce dospělých ve firemních kurzech. Studovala na Fakultě ekonomiky a manažmentu na univerzitě v Nitře. Je držitelkou certifikatu CELTA (Cambridge University), který slouží lektorům jako kvalifikace pro vyučování angličtiny jako cizího jazyka. 

Ráda by lidem pomohla efektivně komunikovat v angličtině, nebát se jazyk používat, a hlavně nebrát ho jako překážku, ale jako něco co jim přinese nové možnosti a příležitosti.

MGR. RADKA UŘIDILOVÁ

lektorka jazykových kurzů angličtiny Radka Michálková

Studiu anglického a španělského jazyka se věnuje již od roku 1994. Vystudovala pedagogickou faktultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor španělština - latina. Již 16 let se věnuje výuce španělského jazyka, latině a angličtině na jazykových školách a v zahraničních firmách.


Aktivně působí v cestovním ruchu jako delegát a turistický průvodce v tuzemsku i zahraničí. 


Byla by ráda, kdyby své zkušenosti, vědomosti a radost z angličtiny mohla předávat nejen novým studentům, ale i těm, kteří se k angličtině stále vrací a/nebo si své znalosti prohlubují. 

MÍSTO VÝUKY JAZYKOVÝCH KURZŮ ANGLIČTINY:

 • v prostorách společnosti hamko cz s. r. o. & hamko events s. r. o.
 • Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle
 • zastávka Palouček: tramvaj č. 18, bus č. 193 
 • 1 stanice tramvají od stanice metra C Pražského povstání
 • cca 10 min chůze ze stanice metra C Vyšehrad

příprava na maturitu

DATUM: JE MOŽNÉ SE ZAPSAT pouze na DUBEN 2017

5. října 2016 - 26. dubna 2017    19,00 - 20,30 hod    zbývá 5 volných míst

ČAS:
 • 1x týdně každou středu á 90 min
 • celkem 56 výukových hodin á 45 min
 • každá lekce á 2 výukové hodiny
 • celkem 28 setkání (lekcí á 90 min)
 • budou vynechány středy 21. & 28. prosince 2016 (nejsou započítány)
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • min 4 osoby
 • max 8 osob
CENA:
 • Kč 8.400,00/os. (konečná cena)
 • 1 výuková hodina á Kč 150,00 
 • celkem 56 výukových hodin během 28 setkání
 • je možné uhradit ve 2 splátkách (první při zápisu, druhá v prosinci 2016)
OBSAH přípravy na maturitu:
 • student musí ovládat základní gramatiku úrovně B1/B2
 • říjen 2016 - únor 2017: 1. část
 • březen - duben 2017: 2. část
 • 1. část bude věnována přípravě na písemnou část maturitní zkoušky: didaktický test, písemná práce, čtení, poslech
 • 2. část bude věnována přípravě na ústní část maturitní zkoušky a budou pilovány schopnosti hovořit o všeobecných tématech, která se vyskytují na všech školách a podpoře studenta v tématech, která budou na jeho škole (s jeho zaměřením) specifická

BUSINESS ENGLISH

DATUM:

3. dubna - 26. června 2017 od 19,00 - 20,30 hod     zbývají 2 volná místa

4. dubna - 27. června 2017 od 9,00 - 10,30 hod       zbývají 4 volná místa   

ČAS:
 • 1x týdně každé pondělí / každé úterý
 • celkem 10/13 lekcí
 • lekce á 90 min
 • pondělních lekcí je pouze 10, jelikož na pondělky připadají 3 státní svátky (17/4, 1/5, 8/5)
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • min 2 osoby
 • max 4 osob
CENA:
 • Kč 4.000,00/5.200,00/os. (konečná cena)
OBSAH VÝUKY VHODNÁ PRO STUDENTY ZNALOSTÍ "INTERMEDIATE":

You use English in work almost every day, but you are not always sure if it is completely correct? Are you sometimes afraid of speaking English in front of your colleagues? Take our course Effective communication with your superiors, colleagues and clients and we can teach you:

 • how to write business e-mails correctly
 • how to lead a meeting successfully
 • how to agree or disagree politely
 • how to present your ideas
 • how to welcome a foreign guest/client - role of small talk
 • how to handle phone calls in English
 • how to “survive” a business trip - airport, hotel, taxi, etc.

Learn it and practise immediately. Communicative method of teaching. Don't speak “Czenglish”!

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

DATUM:

4. dubna - 27. června 2017 od 17,30 - 19,00 hod    OBSAZENO

ČAS:
 • 1x týdně každé úterý
 • celkem 13 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ: 
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Beginners
CENA:

Kč 5.200,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • jazykový kurz bude veden tak, abyste získali silné a kvalitní základy, na kterých budete moci postavit další studium, ať již budete pokračovat ve studiu u nás či kdekoliv jinde 

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY

DATUM:

4. dubna - 27. června 2017 od 19,00 - 20,30 hod    zbývají 3 volná místa

ČAS:
 • 1x týdně každé úterý
 • celkem 13 lekcí 
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Beginners/Elementary
CENA:

Kč 5.200,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • zlepšíte se v mluvení, poslechu, psaní i čtení, protože budete mluvit, poslouchat, psát a číst samozřejmě že v angličtině
 • získáte ucelený přehled gramatiky základního stupně A1 a A2 a hned budete gramatické jevy používat v reálných situacích, abyste si je osvojili
 • obohatíte si slovní zásobu a naučíte se různé techniky zapamatování si slovíček
 • a získáte kladný vztah k anglickému jazyku s tím, že ho budete chtít používat každý den
 • v neposlední řadě se dozvíte, jaké techniky učení u vás fungují nejlépe a jak pokračovat v nastartovaném procesu výuky anglického jazyka

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

DATUM & ČAS:

4. dubna - 27. června 2017 od 17,30 - 19,00 hod   OBSAZENO

6. dubna - 29. června 2017 od 8,30 - 10,00 hod    zbývají 2 volná místa

ROZSAH:
 • celkem 13 lekcí 
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Pre-Intermediate/Intermediate
CENA:

Kč 5.200,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu v anglickém jazyce
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně B1 či B2 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete výrazného pokroku díky intenzitě a tak i dobrý pocit z vykonané práce 

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ / PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY ÚROVNĚ "FCE"

DATUM:

3. dubna - 26. června 2017 od 19,00 - 20,30 hod   zbývají 3 volná místa

4. dubna - 27. června 2017 od 7,30 - 9,00 hod     zbývají 2 volná místa (příprava na zkoušky FCE)

5. dubna - 28. června 2017 od 17,30 - 19,00 hod   zbývají 2 volná místa (příprava na zkoušky FCE)

ČAS:
 • 1x týdně každé pondělí/úterý/středu
 • celkem 10/13/13 lekcí 
 • lekce á 90 min
 • pondělních lekcí je pouze 10, jelikož na pondělí připadají 3 státní svátky (17/4, 1/5, 8/5)
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" - Upper Intermediate
CENA:

Kč 4.000,00/5.200,00/5.200,00/os. (konečná sazba; nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu v anglickém jazyce
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně B1 či B2 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete výrazného pokroku díky intenzitě a tak i dobrý pocit z vykonané práce 

SKUPINOVÉ KURZY PRO POKROČILÉ

DATUM:

3. května - 28. června 2017  zbývají 2 volná místa

ČAS:
 • 1x týdně každou středu
 • celkem 9 lekcí 
 • lekce á 90 min
 • od 19,00 - 20,30 hod
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osob
CENA:

Kč 3.600,00/os. (konečná sazba; nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně C1 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete pokroku díky intenzitě kurzu

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE/KURZY ANGLIČTINY

DNY 
 • závisí na vytíženosti lektorů
 • individuální lekce má 60 min
 • v konečné sazbě není zahrnuta případná učebnice jen doplňkové učební materiály
CENÍK*
 • 1 individuální lekce (60 min) = Kč 460,00/os.
 • 1 skupinová lekce pro 2 - 4 osob = Kč 200,00/os.
 • 1 skupinová lekce pro 5 - 10 osob = Kč 120,00/os.
 • 1 skupinová lekce nad 10 osob = vypracování individuální nabídky
 • 1 skupinová lekce = 45 min
 • nezávazné setkání s lektorem á 20 min je ZDARMA
* uvedené ceny jsou konečné včetně doprovodných učebních materiálů

BLIŽŠÍ INFORMACE K REGISTRACI DO KURZŮ ANGLIČTINY

V PRAZE 4 NUSLÍCH ZDE

 
komorní jazykové kurzy angličtiny Praha - jaro/léto 2017jazykové kurzy angličtiny Praha - příprava na maturitujazykové kurzy angličtiny Praha - učebnajazykové kurzy angličtiny Praha - doporučeno studentyjazykové kurzy angličtiny Praha - učebna pro komorní kurzyjazykové kurzy angličtiny Praha - učebnice English File The Third Edition
kyticka

Aktuálně

2.5.17 Degustace "Prvomájové dny v Itálii"

Degustace "Prvomájové dny v Itálii"

10.5.17 Projekt "Odlišnost inspiruje" - akreditovaný kurz DVPP

Projekt "Odlišnost inspiruje" - akreditovaný kurz DVPP

4.1.15 27.-28.1.: Dvoudenní výcvik komunikace

27.-28.1.: Dvoudenní výcvik komunikace

Dvoudenní seminář akreditovaný MPSV ČR na téma "Řekni to přímo" je určený pracovníkům v soc. službách, sociálním pracovníkům a všem, kteří jako nástroj pro práci používají hlavně sami sebe.

19.3.15 NOVĚ kurzy francouzštiny s RODILÝM MLUVČÍM

NOVĚ kurzy francouzštiny s RODILÝM MLUVČÍM

Od dubna začínají kurzy francouzského jazyka s rodilým mluvčím. Michel Buttigieg žije v České republice již patnáct let. Naučil se plynně česky a svoji znalost kombinuje se svým mateřským jazykem, což mu umožňuje již sedm let efektivně vést kurzy francouzského jazyka od začátečníků až po pokročilé...