REGISTRACE DO JAZYKOVÝCH KURZů

podzim/zima 2019 JIŽ PROBÍHAJÍ

  

ANGLIČTINA
JAZYKOVÉ KURZY V PRAZE

PŘÍPRAVA NA MATURITu / PRO JUNIORY / BUSINESS ENGLISHZAČÁTEČNÍCI FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI / MÍRNĚ POKROČILÍ / STŘEDNĚ POKROČILÍ / PŘÍPRAVA NA FCE ZKOUŠKY / POKROČILÍ / INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Chcete se naučit anglicky v Praze?
Chcete se zdokonalit v angličtině blízko domova či práce v Praze 4 Nuslích?
Chcete si prohloubit vaše znalosti angličtiny intenzivní a systematickou prací pod vedením zkušené lektorky?
Chcete mít možnost procvičit si gramatické jevy v komorních kurzech angličtiny?
Chcete si obohatit slovní zásobu a naučit se jak si slovíčka lépe pamatovat?
Chcete se dozvědět, jak se nejlépe učíte?
Chcete získat pozitivní přístup k angličtině?

 • kurzy Business English
 • kurz "Příprava na maturitu 2019"
 • komorní jazykové kurzy pro úplné začátečníky
 • komorní jazykové kurzy pro falešné začátečníky/věčné začátečníky
 • komorní jazykové kurzy pro mírně
 • komorní jazykové kurzy pro středně pokročilé
 • komorní jazykové kurzy pro pokročilé
 • individuální výuka

LEKTOŘI JAZYKOVÝCH KURZŮ ANGLIČTINY:

VERONIKA KUDLIČKA BRNOVÁ

lektorka jazykových kurzů angličtiny Veronika Brnová Kudlička 

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000. Vystudovala Filosofickou fakultu (obor anglický jazyk a literatura) Katolické univerzity v Ružomberku. Má široké zkušenosti s výukou dospělích i dětí. Od roku 2009 působí na vícero jazykových školách v Praze. 
 

Ráda by svými kurzy pomohla lidem najít jejich cestu k angličtině potažmo prohloubit jejich znalosti a upevnit kladný vztah k anglickému jazyku.

Michaela kočišová

Michaela Kočišová 

S výukou angličtiny začala v roce 2009, ještě během studia na Právnické fakultě UK v Bratislavě. I když se v posledních letech věnuje hlavně výuce dospělých, jako bývalá učitelka na základní škole má zkušenosti i s dětmi. V Praze, kde žije od dubna 2016, získala mezinárodní jazykový certifikat CELTA (Cambridge University).


Svými lekcemi by vás ráda zbavila obav z mluvení, naučila vás správně využívat gramatické jevy a motivovala k používání angličtiny v každodenním životě. Jejím cílem je, abyste si z každé lekce nejen něco odnesli, ale také si ji užili.

PETRA LEŽÁKOVÁ

Petra Ležáková

Vystudovala mezinárodní politiku a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Již při studiích se specializovala na komerční jazyky – angličtinu, němčinu, které se rozhodla následně vystudovat i jako odborné předměty na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Svým nadšením a stále dobrou náladou vede studenty všech úrovní k nezanedbatelným výsledkům, které doprovází radost a spokojenost ze studia.

ŽOFIA LIBIAKOVÁ

lektorka jazykových kurzů angličtiny Žofie Libiaková

Výuce angličtiny se věnuje od roku 2010. Učila na Slovensku na střední škole, pak se přestěhovala do Prahy a od roku 2013 se věnuje hlavně vyúce dospělých ve firemních kurzech. Studovala na Fakultě ekonomiky a manažmentu na univerzitě v Nitře. Je držitelkou certifikatu CELTA (Cambridge University), který slouží lektorům jako kvalifikace pro vyučování angličtiny jako cizího jazyka. 

Ráda by lidem pomohla efektivně komunikovat v angličtině, nebát se jazyk používat, a hlavně nebrát ho jako překážku, ale jako něco co jim přinese nové možnosti a příležitosti.

MÍSTO VÝUKY JAZYKOVÝCH KURZŮ ANGLIČTINY:

 • v prostorách společnosti hamko cz s. r. o. & hamko events s. r. o.
 • Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle
 • zastávka Palouček: tramvaj č. 18, bus č. 193 
 • 1 stanice tramvají od stanice metra C Pražského povstání
 • cca 10 min chůze ze stanice metra C Vyšehrad

Back to school - English courses for juniors

Milí rodiče, srdečně zveme vaše ratolesti do svých kurzů angličtiny pro juniory "Back to school". 2x týdně á 60 min probudíme jejich znalosti, které v nich dřímají...

KURZY BUDOU PROBÍHAT:
 • 2 týdně á 60 min
 • celkem 4 týdny
 • každé úterý & čtvrtek
 • 16 - 17 / 17 - 18 / 18 - 19 hod
 • pro děti ve věku od 9 - 10 let od 16 - 17 hod
 • pro děti ve věku od 11 - 12 let od 17 - 18 hod
 • pro děti ve věku od 13 - 14 let od 18 - 19 hod
 • začínáme v úterý 27. srpna 2019
 • končíme ve čtvrtek 19. září 2019
 • počet dětí ve skupině min 2 / max 4
KURZOVNÉ:
 • Kč 2.400,00/junior
Kurzem juniory provází naše lektorka Petra Ležáková.

LEKCE BUDOU ZAMĚŘENY:
 • konverzaci hrou
 • utříbení si gramatických jevů
 • správné tvorbě kladných, záporných vět a otázek
 • navázání na konkrétní probranou látku ve školách v uplynulém školním roce
OPAKOVÁNÍ GRAMATIKY:

9 - 10 let:

Členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, časování sloves, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, podložky místa a času, tvorba oznamovacích vět, záporů a otázek.

11 - 12 let:

Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, způsobová slovesa v přítomném a minulém čase, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

13 - 14 let:

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, předpřítomný čas, budoucí čas, způsobová slovesa.

OPAKOVÁNÍ TÉMATICKÝCH/KONVERZAČNÍCH OKRUHŮ:

9 - 10 let:

Moje rodina, moje koníčky, jak trávím volný čas, co dělám pravidelně a co právě teď.

11 - 12 let:

Průběh mého dne, co jsem dělal(a) včera/o víkendu/o prázdninách, popis zážitků a srovnání věcí a situací.

13 - 14 let:

Popis právě probíhajících aktivit a aktivit pravidelných, popis zážitku v minulém čase, vyjádření budoucích plánů a záměrů, možnosti, nutnosti, ap.

Pošlete k nám své slečny a mladé pány, aby v sobě probudili dřímající znalosti, které v létě zrály.

BLIŽŠÍ INFORMACE & REGISTRACE:

jazykovekurzy@hamko.cz
+420 602 354 713

příprava na maturitu

DATUM: 

říjen 2019 - duben 2020 zbývají 4 volná místa

ČAS:
 • BUDE UPŘESNĚNO
 • 1x týdně každý ... á 90 min
 • celkem 56 výukových hodin á 45 min
 • každá lekce á 2 výukové hodiny
 • celkem 29 setkání (lekcí á 90 min)
 • budou vynechány 2 poslední prosincové týdny (nejsou započítány)
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • min 2 osoby
 • max 4 osob
CENA:
 • Kč 8.700,00/os. (konečná cena)
 • 1 výuková hodina á Kč 150,00 
 • celkem 58 výukových hodin během 29 setkání
OBSAH přípravy na maturitu:
 • student musí ovládat základní gramatiku úrovně B1/B2
 • říjen 2019 - únor 2020: 1. část
 • březen - duben 2020: 2. část
 • 1. část bude věnována přípravě na písemnou část maturitní zkoušky: didaktický test, písemná práce, čtení, poslech
 • 2. část bude věnována přípravě na ústní část maturitní zkoušky a budou pilovány schopnosti hovořit o všeobecných tématech, která se vyskytují na všech školách a podpoře studenta v tématech, která budou na jeho škole (s jeho zaměřením) specifická

pro juniory

DATUM:

2. října - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) zbývají 4 volná místa

ČAS:
 • 14 - 15 hod / 15 - 16 hod
 • 1 týdně á 60 min
 • celkem 10 týdnů
 • každou středu
 • pro děti ve věku od 9 - 11 let od 14-15 hod
 • pro děti ve věku od 12 - 14 let od 15-16 hod
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • min 2 osoby
 • max 4 osob
CENA:
 • Kč 3.000,00/os. (konečná cena)
LEKCE BUDOU ZAMĚŘENY NA:
 • konverzaci hrou
 • utříbení si gramatických jevů
 • správné tvorbě kladných, záporných vět a otázek
 • ujasnění si, co znamená přítomný čas (nyní), minulý čas (včera) a budoucí čas (zítra)
 • navázání na konkrétní probranou látku ve školách
 • rozšíření tématické slovní zásoby
 • prohloubení povědomí o frázích, jejich jednoduchosti a široké možnosti jejich využití

Cílem těchto lekcí je, aby se děti vyzbrojili tím, co umí, osvojili si tu látku, kterou by ve svém věku měli umět, naučili se něco nového a hlavně si uvědomili, že není třeba vymýšlet složitosti, aby se snadno a rychle domluvili, zeptali se, nač potřebují a byli schopni se vyjádřit k danému tématu.

Pošlete k nám své slečny a mladé pány, ať se zbaví ostychu a vžijí se do něčeho tak přirozeného jako je kouzlo komunikace.

BUSINESS ENGLISH

DATUM:

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 4 volná místa

ČAS:
 • 12,30 - 14 hod
 • 1x týdně každé úterý
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • min 2 osoby
 • max 4 osob
CENA:
 • Kč 5.600,00/os. (konečná cena)
OBSAH VÝUKY VHODNÁ PRO STUDENTY ZNALOSTÍ "INTERMEDIATE":

You use English in work almost every day, but you are not always sure if it is completely correct? Are you sometimes afraid of speaking English in front of your colleagues? Take our course Effective communication with your superiors, colleagues and clients and we can teach you:

 • How to write business e-mails correctly
 • How to lead a meeting successfully
 • How to agree or disagree politely
 • How to present your ideas
 • How to welcome a foreign guest/client - role of small talk
 • How to handle phone calls in English
 • How to “survive” a business trip - airport, hotel, taxi, etc.

Learn it and practise immediately. Communicative method of teaching. Don't speak “Czenglish”!

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

DATUM:

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 4 volná místa

4. září - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) 4 volná místa

ČAS:
 • 1x týdně každé úterý NEBO středu
 • v úterý od 12,30 - 14 hod / ve středu od 12 - 13,30 hod
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ: 
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Beginners
CENA:

Kč 5.600,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • jazykový kurz bude veden tak, abyste získali silné a kvalitní základy, na kterých budete moci postavit další studium, ať již budete pokračovat ve studiu u nás či kdekoliv jinde 

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY (úroveň a1/a2)

DATUM:

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 4 volná místa

4. září - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) 4 volná místa

ČAS:
 • 1x týdně každé úterý NEBO středu
 • v úterý od 12,30 - 14 hod / ve středu od 12 - 13,30 hod
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Beginners/Elementary
CENA:

Kč 5.600,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • zlepšíte se v mluvení, poslechu, psaní i čtení, protože budete mluvit, poslouchat, psát a číst samozřejmě že v angličtině
 • získáte ucelený přehled gramatiky základního stupně A1 a A2 a hned budete gramatické jevy používat v reálných situacích, abyste si je osvojili
 • obohatíte si slovní zásobu a naučíte se různé techniky zapamatování si slovíček
 • a získáte kladný vztah k anglickému jazyku s tím, že ho budete chtít používat každý den
 • v neposlední řadě se dozvíte, jaké techniky učení u vás fungují nejlépe a jak pokračovat v nastartovaném procesu výuky anglického jazyka

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (úroveň a2/b1)

DATUM & ČAS:

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 12,30 - 14 hod 4 volná místa

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 19 - 20,30 hod 2 volná místa

4. září - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) 12 - 13,30 hod 4 volná místa

ROZSAH:
 • 1x týdně každé úterý NEBO středu
 • v úterý od 12,30 - 14 hod NEBO 19 - 20,30 hod / ve středu od 12 - 13,30 hod NEBO 19 - 20,30 hod
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" Pre-Intermediate/Intermediate
CENA:

Kč 5.600,00/os. (konečná sazba nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu v anglickém jazyce
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně B1 či B2 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete výrazného pokroku díky intenzitě a tak i dobrý pocit z vykonané práce 

SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ / PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY ÚROVNĚ "FCE" (úroveň b1/b2)

DATUM:

2. září - 9. prosince 2019 (vyjma 28/10) 18,45 - 20,15 hod 3 volná místa

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 12,30 - 14 hod 4 volná místa

4. září - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) 12 - 13,30 hod 4 volná místa

5. září - 12. prosince 2019 (vyjma 24/10) 17,30 - 19 hod 3 volná místa

ČAS:
 • 1x týdně každé pondělí NEBO úterý NEBO středu NEBO čtvrtek
 • v pondělí 18,45 - 20,15 hod / v úterý od 12,30 - 14 hod / ve středu od 12 - 13,30 / ve čtvrtek 17,30 - 19 hod
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osoby
UČEBNICE:
 • English File "The Third Edition" - Intermediate/Upper-Intermediate
CENA:

Kč 5.600/os. (konečná sazba; nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu v anglickém jazyce
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně B1 či B2 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete výrazného pokroku díky intenzitě a tak i dobrý pocit z vykonané práce 

SKUPINOVÉ KURZY PRO POKROČILÉ (úroveň b2/c1)

DATUM:

2. září - 9. prosince 2019 (vyjma 28/10) 18,45 - 20,15 hod 3 volná místa

3. září - 10. prosince 2019 (vyjma 29/10) 12,30 - 14 hod 4 volná místa

4. září - 11. prosince 2019 (vyjma 30/10) 12 - 13,30 hod 4 volná místa

5. září - 12. prosince 2019 (vyjma 24/10) 12 - 13,30 hod OBSAZENO

 

ČAS:
 • 1x týdně každé pondělí NEBO úterý NEBO středu NEBO čtvrtek
 • v pondělí 18,45 - 20,15 hod / v úterý od 12,30 - 14 hod / ve středu od 12 - 13,30 / ve čtvrtek 12 - 13,30 hod
 • celkem 14 lekcí
 • lekce á 90 min
POČET ÚČASTNÍKŮ:
 • minimální počet účastníků: 2 osoby
 • maximální počet účastníků: 4 osob
CENA:

Kč 5.600,00/os. (konečná sazba; nezahrnuje učebnici)

OBSAH KURZU:
 • prohloubíte si znalost vaší již získané úrovně jazyka s individuálním přístupem
 • intenzivně a systematicky budete pracovat na všech částech jazyka: mluvení, čtení, psaní i poslechu
 • získáte souvislý přehled gramatiky stupně C1 a intenzivně budete používat gramatické jevy v reálných situacích
 • rozšíříte si slovní zásobu a zjistíte, jak si zapamatovat více slov
 • dosáhnete pokroku díky intenzitě kurzu

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE/KURZY ANGLIČTINY

DNY 
 • závisí na vytíženosti lektorů
 • individuální lekce má 60 min
 • v konečné sazbě není zahrnuta případná učebnice jen doplňkové učební materiály
CENÍK*
 • 1 individuální lekce (60 min) = Kč 460,00/os.
 • 1 skupinová lekce pro 2 - 4 osob = Kč 200,00/os.
 • 1 skupinová lekce pro 5 - 10 osob = Kč 120,00/os.
 • 1 skupinová lekce nad 10 osob = vypracování individuální nabídky
 • 1 skupinová lekce = 45 min
 • nezávazné setkání s lektorem á 20 min je ZDARMA
* uvedené ceny jsou konečné včetně doprovodných učebních materiálů

BLIŽŠÍ INFORMACE K REGISTRACI DO KURZŮ ANGLIČTINY

V PRAZE 4 NUSLÍCH ZDE

 
jazykové kurzy angličtiny Praha - doporučeno studentyjazykové kurzy angličtiny Praha - učebna pro komorní kurzyjazykové kurzy angličtiny Praha - učebnice English File The Third Edition
kyticka

Aktuálně