• ZÁJEMCE O REGISTRACI vyplněním níže uvedených údajů potvrzuje svůj zájem o odběr aktualit, které společnost hamko cz s. r. o. distribuuje zájemcům cca 2x měsíčně formou e-mailové zprávy.
  • PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK společnost hamko cz s. r. o. se zavazuje, že registraci odběratele na základě „storno“ e-mailu kdykoliv na jeho výslovné požádání zruší.
kyticka